Acclimatisering houten vloer (voorbeeld voor klant)

Geachte klant,

Lees deze informatie astublieft aandachtig door alvorens u deze vloer verwerkt.

Bij deze ontvangt u uw bestelde houten vloer. Met de aanschaf van deze vloer haalt u een mooi natuurproduct in huis. U zult ervaren dat deze vloer sfeer toevoegt aan elke ruimte waar u hem legt. Bovendien zal de uitstraling van de vloer mooier worden, naarmate deze langer ligt.

Hout is een volledig natuurproduct. Een houten vloer kan door een verandering in de klimatologische omstandigheden krimpen of uitzetten. Dit hoort bij het natuurlijke karakter van een houten vloer. Voor u de vloer legt, moet u een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat de vloer te veel gaat werken:
1. Controleer of de geleverde specificatie overeenkomt met uw levering bon of pakketspecificatie.
2. Controleer of het product overeenkomt met wat u besteld hebt. Een eenmaal gelegde of behandelde vloer kan niet meer geretourneerd worden.
3. Laat de vloerplanken acclimatiseren. Dit heeft alleen zin als u dat op de juiste manier doet.

Acclimatiseren

Met acclimatiseren wordt bedoeld dat u de planken (20 mm solo) het klimaat aan laat nemen van de ruimte waar de vloer geïnstalleerd wordt.

De noodzaak van acclimatiseren

In een aantal gevallen zal de vloer tijdens de levering niet de temperatuur hebben die de ruimte heeft waar de vloer moet komen te liggen. U krijgt bijvoorbeeld een vloer geleverd in de winter. Als u deze direct installeert in een ruimte waar het 20 graden is, dan worden de vloerdelen snel opgewarmd. Dit vergroot de kans op spanning in de vloerdelen. Ook de luchtvochtigheid speelt een grote rol in het krimpen en uitzetten van vloerplanken.

De wijze van acclimatiseren (soloplank 20 mm dik)

Leg de soloplanken in een ruimte waar hetzelfde klimaat heerst in de ruimte waar de vloer geïnstalleerd wordt. Zorg ervoor dat deze ruimte een relatieve luchtvochtigheid (r.v.) heeft van 55% tot 65%. Wanneer de r.v. lager is dan 55%, dan kunt u deze verhogen door een luchtbevochtiger te plaatsen. Als de r.v. hoger is dan 65%, dan kunt u deze verminderen door goed te ventileren en eventueel te verwarmen. Voor een eenvoudige r.v. -meter kunt u uw leverancier raadplegen.